x

بازدید نمایندگان از شرکت پاس صنعت پرتو

بازدید همکاران شبکه ی توزیع استان زنجان از شرکت پاس صنعت پرتو تولید کننده قطعات جلوبندی خودرو. این بازدید از سایت خط تولید .آزمایشگاه.میکس مواد. آماده سازی سطح. بسته بندی و... در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۱۴۰۰ به عمل آمد.
و همایش پرسش و پاسخ تخصصی و پذیرایی از مهمانان پس از بازدید درمحل همایش های شرکت برگزار گردید.