x

نشست اقتصاد چرخشی و مدیریت

نشست اقتصاد چرخشی و مدیریت کیفیت به مناسبت بزرگداشت روز ملی کیفیت با حضور شرکت های عضو و فعال در بحث کیفیت در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ و در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران (متولی جایزه ملی کیفیت) برگزار گردید.