x
بازدید نمایندگان استان قزوین از شرکت پاس صنعت پرتو

بازدید همکاران شبکه ی توزیع استان قزوین از شرکت پاس صنعت پرتو تولید کننده قطعات جلوبندی خودرو. این بازدید از سایت خط تولید .آزمایشگاه.میکس مواد. آماده سازی سطح. بسته بندی و... در تاریخ 11 شهریورماه سال 1400 به عمل آمد.
و همایش پرسش و پاسخ تخصصی و پذیرایی از مهمانان پس از بازدید درمحل همایش های شرکت برگزار گردید.

jamejam
مصاحبه مدیران برتر استان البرز با روزنامه جام جم

رییس هیات مدیره شرکت تولیدی پاس صنعت پرتو:<

فید اخبار شرکت