بلاگ

میلاد معصومی

4/2/1372

قم

پخش یدکی

09104923600

09104923600

قم. خ باسکول. کوچه شهید نوروز بیگی

70

70

شریک تجاری دارم

استیجاری

40 میلیون تومان

در دست اقدام

یکسال سابقه فعالیت پخش

بلی

کمتال لار