مدیران

مدیران شرکت

مهندس علی رضایی

مدیر عامل
مشاهده رزومه

مهندس کاظم رضایی

مدیر فروش

09123608133
مشاهده رزومه